Συνεργασία με την Social Hackers Academy, μια κοινωνική επιχείρηση εκπαίδευσης προγραμματισμού και ψηφιακών δεξιοτήτων με κοινωνικό έργο.

Contact Us

Thank you for contacting us!